wat is antibioticaresistentie

Als bacteriën een infectie veroorzaken, kunnen mensen en dieren daar ziek van worden. Soms zijn antibiotica nodig om zo'n infectie te bestrijden. Maar bij teveel gebruik van antibiotica gaan de bacteriën 'wennen' aan het middel en heeft het geen effect meer. Daardoor zijn infecties in de toekomst minder goed te bestrijden. Eenvoudig te behandelen ziektes,zoals blaasontsteking of genezing van een knieoperatie, kunnen dan levensbedreigend worden.

bekijk de film

Bekijk hieronder de campagnefilm

play video

Weet jij alles over antibiotica? Test hier je kennis met deze 6 vragen

WAARTEGEN ZIJN ANTIBIOTICA ACTIEF?
U moet alle vragen beantwoorden
1/6
BIJ WELKE AANDOENING KAN HET ZINVOL ZIJN OM ANTIBIOTICA TE GEBRUIKEN? (meerdere antwoorden mogelijk)
U moet alle vragen beantwoorden
2/6
WANNEER KAN JE EEN KUUR STOPPEN?
U moet alle vragen beantwoorden
3/6
WAT DOE JE MET RESTANTEN VAN EEN ANTIBIOTICA?
U moet alle vragen beantwoorden
4/6
WAT ZIJN RESISTENTE BACTIERIËN?
U moet alle vragen beantwoorden
5/6
WELKE HYGIËNEMAATREGELEN KAN IK TREFFEN OM ANTIBIOTICARESISTENTIE TE VOORKOMEN? (meerdere antwoorden mogelijk)
U moet alle vragen beantwoorden
6/6

Jouw score: 0%

Klik hier voor alle antwoorden
Deel de test:

hoe raak je besmet met resistente bacteriën?

De resistente bacteriën verspreiden zich op allerlei manieren, bijvoorbeeld door direct contact met dieren of via andere mensen, in het ziekenhuis of op reis. Besmetting is vermoedelijk ook mogelijk via voedsel. Bijvoorbeeld als iemand (onvoldoende verhit) vlees eet van dieren die resistente bacteriën bij zich dragen.

wat kan ik doen?

  • Gebruik alleen antibiotica als dat volgens je arts noodzakelijk is. Overleg dus altijd eerst met een arts, ook als je in het buitenland bent.
  • Neem dagelijks de voorgeschreven hoeveelheid in en doe dat op het juiste tijdstip. Sla geen innames over.
  • Stop een antibioticakuur nooit op eigen initiatief. Eerder stoppen is soms mogelijk, overleg hierover altijd eerst met een arts.
  • Gebruik geen restjes antibiotica of antibiotica van anderen. Bij elke infectie moet een arts beoordelen of een antibioticakuur nodig is, welke antibiotica geschikt zijn en hoe lang de kuur moet duren.
  • Was altijd je handen na een bezoek aan het toilet.
  • Was je handen voor het bereiden van voedsel en voor het eten.
  • Was je handen na contact met een huisdier.

wat doet de overheid tegen antibioticaresistentie?

Het probleem van antibioticaresistentie is zeer omvangrijk. Samen met de betrokken partijen neemt de overheid maatregelen op alle terreinen waar de gezondheid van mensen wordt bedreigd door resistente bacteriën. Meer informatie over de aanpak van antibioticaresistentie vind je hier.

ZET OOK JE HANDTEKENING TEGEN ANTIBIOTICARESISTENTIE Laat ook zien dat jij je inzet tegen de groei van antibioticaresistentie.
ZET HANDTEKENING

meer weten?

www.thuisarts.nl

Thuisarts.nl geeft informatie over gezondheid en ziekten. Thuisarts.nl is een initiatief van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de wetenschappelijke vereniging van huisartsen.

Apotheek.nl

De website van alle apotheken in Nederland. Alles over medicijnen.

Apotheek.nl

Het Voedingscentrum biedt onderbouwde en onafhankelijke informatie over een gezonde, veilige en meer duurzame voedselkeuze.

Apotheek.nl

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu bevordert de publieke gezondheid en een schoon en veilig leefmilieu.

 
antibiotica resistantie footer